Kontakt

Dane korespondencyjne:

Zwierzyniec ul. Dębowa 1,
22-470 Zwierzyniec
tel. kom. 691 729 465
tel. 84 687 25 90

e-mail: info@annazwierzyniec.pl

www.annazwierzyniec.pl

Dane rejestracyjne:

Pensjonat Anna sp. z o.o. z siedzibą w Zwierzyńcu, przy ul. Dębowej 1, wpisaną do VI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS 0000889286, NIP 922 306 81 98, REGON 388427752, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.

Masz pytania? Napisz do nas