Regulamin

REGULAMIN PENSJONATU


1. Prowadzącym działalność pod nazwą “Pensjonat Anna” jest Pensjonat Anna sp. z o.o. z siedzibą w Zwierzyńcu.
2. Pokoje w pensjonacie wynajmowane są na doby.
3. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
4. Należność za pobyt pobierana jest przy wymeldowywaniu się. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym terminie należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
5. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju telefonicznie lub za pośrednictwem strony www.annazwierzyniec.pl Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nieposiadającym rezerwacji.
6. Pensjonat uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość pensjonatu powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
8. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż wcześniej ustalona. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22.00.
9. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
b. bezpieczeństwo pobytu,
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa.
10. Na życzenie gościa pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b. przechowywanie bagażu gości zameldowanych w pensjonacie.
11. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług. Odpowiedzialność pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną zgłoszone lub przekazane do sejfu pensjonatu.
12. Gość powinien zawiadomić pracownika odpowiedzialnego za zakwaterowanie lub pracownika ochrony o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
13. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych.
14. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie pracownika odpowiedzialnego za zakwaterowanie lub pracownika pensjonatu.
15. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz może w razie konieczności przekazać pracownikowi recepcji. W przypadku wymeldowania klucze należy zwrócić pracownikowi recepcji.
16. Gość pensjonatu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
17. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00.
18. Uprasza się o niepalenie papierosów oraz nieużywanie otwartego ognia na terenie całego obiektu (w szczególności w pokojach).
19. Zwierzęta mogą przebywać na terenie pensjonatu tylko za zgodą. Uprasza się również o zachowanie czystości po swoich zwierzętach.
20. Parking na terenie pensjonatu jest przeznaczony tylko dla gości naszego obiektu. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich się znajdujące.
21. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników pensjonatu albo innych osób przebywających w pensjonacie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie pensjonatu, lub restauracji pensjonatu.
22. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.
23. W przypadku zaistnienia sporu związanego z wynajmem strony zobowiązują się podjąć wysiłki w celu osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia różnic, a gdy to nie przyniesie skutku poddać pod rozstrzygnięcie właściwemu orzecznictwu Sądu właściwego dla Pensjonatu Anna sp. z o.o. z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Dębowa 1.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń.

Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym pensjonacie.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia.