Trzech Króli w Zwierzyńcu

Jak co roku Święto Trzech Króli w Zwierzyńcu będzie obchodzone w podniosły i uroczysty sposób. Święto, to przypada na 6 stycznia w czwartek. Objawienie Pańskie zwane w polskiej tradycji Świętem Trzech Króli, zostało ustanowione w celu uczczenia objawienia się Boga człowiekowi, jak również obecności Boga w historii człowieka.

W tym roku w Zwierzyńcu również odbędą się uroczyste obchody tego święta. Tego dnia odbywają się obchody Święta Objawienia Pańskiego. Tego dnia nie zabranie zebrań na placu przy Kościele na Wodzie. Wspólne śpiewanie kolęd, inscenizacje oraz uroczyste msze święte to tylko jedne z wielu atrakcji na Roztoczu tego dnia.

Z pewnością będzie to bardzo barwny i podniosły dzień.